• Home
  • Logistiek en geïntegreerd proces

Logistiek en geïntegreerd proces

Logistiek en geïntegreerd proces

CSP beschikt over een intern adviesbureau dat tot taak heeft actieplannen uit te werken voor de commerciële activiteiten, in overeenstemming met het bestek opgesteld door het opdrachtgevende laboratorium.

Onze deskundigen op het vlak van farmaceutische logistiek bekijken samen met de laboratoria welke behoeften er bestaan en welke technische middelen er intern beschikbaar zijn en zij wenden de knowhow van CSP aan om een dienstenaanbod uit te werken dat een optimale verhouding biedt tussen de kosten, de kwaliteit en het tijdsbestek.

Deze dienstverlening omvat niet alleen een technische haalbaarheidsstudie, maar ook een stapsgewijze follow-up van de uitrol van de diensten.

Onze projectleiders worden dagelijks geconfronteerd met de problemen die eigen zijn aan de farmaceutische sector en met hun ervaring en de flexibiliteit van CSP werken zij samen met u aan een dienstverlening die aansluit op uw behoeften.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.