• Home
  • Exploitant van de vergunning voor het in de handel brengen

Exploitant van de vergunning voor het in de handel brengen

exploitation AMM

CSP kan het statuut van exploitant van de vergunning voor het in de handel brengen (AMM) op zich nemen voor de rekening van klanten die eigenaar zijn van farmaceutische specialiteiten voor de menselijke en dierlijke gezondheid en die niet over een farmaceutische structuur beschikken op het nationale grondgebied.

 

Geneesmiddelenbewaking :

Er wordt het hele jaar door 24 uur per dag, 7 dagen per week een telefonische wachtdienst verzekerd door artsen of apothekers.

CSP staat in voor de registratie, de classificatie en de beoordeling van meldingen van ongewenste bijwerkingen. Wij volgen de wetenschappelijke literatuur op de voet en stellen periodieke bijgewerkte geneesmiddelenbewakingsverslagen op.

CSP houdt de literatuur bij in opdracht van zijn klanten.

 

Medische informatie :

Als exploitant van de vergunning voor het in de handel brengen neemt CSP regelmatig contact op met de Franse gezondheidswerkers om hun vragen over het gebruik van producten waarvan CSP de beheerder is, te bespreken.

exploitant

Publiciteit :

CSP voert, onder de verantwoordelijkheid van de hoofdfarmaceut, een controle uit van al het reclamemateriaal, valideert dat materiaal en neemt het indienen van de dossiers bij het ANSM op zich.

Beheer van de artsenmonsters in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

Artsenbezoek :

CSP_BV_Certification_Viste medicale_14x7_72.jpg

  • CSP is houder van een certificaat voor het organiseren van artsenbezoeken (Veritas Certificaat) :
  • Validering van opleidingsdocumenten in het kader van deelname aan seminars, validering van het mondelinge betoog

Uitvoeren van enquêtes bij de artsen :

Organisatie van het certificeringsproces voor de overeenkomst betreffende de kwaliteit van artsenbezoeken in samenwerking met de instelling die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen.

 

Terugroepen van partijen :

CSP heeft een reeks procedures uitgewerkt voor het beheer van kwaliteitsgebreken en het terugroepen van partijen (via een specifiek webportaal voor kwaliteitscontrole) om zo snel mogelijk te kunnen reageren in samenwerking met de gezondheidsauthoriteiten.

Bijwerken van de databases voor gezondheidswerkers (Vidal, ...)

Beheer van de inschrijvingen + Toezicht op de naleving van de regelgeving

 

De ervaring die CSP in het verleden heeft opgedaan, stelt haar vandaag in staat om adviesdiensten aan te bieden aan ondernemingen.

 

CSP, een AMM ondernemer in dienst voor het milieu

Onze titulaire klanten van AMM nemen deel aan de milieubescherming geleidt door Cyclamed, deze vereniging is verantwoordelijk voor de inzameling en verwijdering van het ongebruikte geneesmiddelen (vervallen of niet), teruggebracht door de patiënten bij de apothekers. (www.cyclamed.org)

Logo-cyclamed.jpg