• Home
  • Fabricageactiviteiten

Fabricageactiviteiten

CSP is toegerust om de fabricageactiviteiten die enkel betrekking hebben op de secundaire verpakking van farmaceutische producten uit te voeren.

Dankzij specifieke ruimtes voor de fabricageactiviteiten kan CSP producten met de grootste zorg behandelen en een perfect toezicht op elke stap van het fabricageproces garanderen, in overeenstemming met de goede fabricagemethoden.

 

fab - AU1A1165CAT_cropp.jpg

Nadat er een dossier is opgemaakt voor een bepaalde partij, dat vooraf bekrachtigd wordt door het laboratorium, voert een speciaal opgeleid team elke activiteit nauwgezet uit, waarbij er strikt op wordt toegezien dat alle noodzakelijke kwaliteitscontroles worden uitgevoerd. De dossiers, die op die manier worden aangevuld, worden systematisch gevalideerd en bekeken door een farmaceut.

De fabricagedienst van CSP voert zijn activiteiten (vignettering, etikettering, devignettering, verpakking...) handmatig uit om een net en verzorgd resultaat te kunnen garanderen dat voldoet aan het bestek dat werd opgemaakt door het laboratorium.


 

Het dienstenaanbod van CSP omvat onder meer de volgende diensten :

  • Etikettering van producten (gratis medisch monster, specimen, exportmodel, ...) met uitwerking en afdruk van de etiketten (indien gewenst)
  • verwijderen van etiketten
  • verandering van bijsluiter...

 

Alle andere diensten kunnen op eenvoudig verzoek bekeken worden.

Daarenboven voert onze productieafdeling een visuele controle van uw producten uit (verpakking, producten, etiketten) en volgt gedurende het volledige proces de conformiteit hiervan op ten opzichte van de gezondheidsautoriteiten; onder toezicht van de apothekers van CSP.

Onze fabricagedienst kan tot slot op aanvraag ook reclamekits en -boxen ontwerpen, producten opnieuw verdelen over verschillende pakketten of verkoopstandaarden vervaardigen.

 

Technologische innovatie ten dienste van gezondheid :

chaine data matrix_cropp.jpg

CSP wil voortdurend blijven evolueren en maakt daarom steeds gebruik van de meest geavanceerde beveiligings- en identificatietechnologieën om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan alle behoeften van zijn klanten. Daarom bieden wij onze klanten nu al vernieuwende 2D datamatrix-lees- en merktechnologieën aan.

CSP is erkend als farmaceutische instelling voor de fabricage van producten voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.