• Home
  • Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Algemene Gebruiksvoorwaarden

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - Maatschappelijke zetel
76-78 avenue du Midi – CS 30077
63802 Cournon cedex - France
Telefoonnummer : 33 –(0)4 73 69 28 28
www.csp-epl.com

NV  - Kapitaal 3.015.136 € - SIRET 857 200 521 00022  - TVA INTRACOM FR 43 857 200 521

Deze website biedt bezoekers en gebruikers algemene informatie over CSP en zijn diensten.

 

Auteursrecht - Copyright

De gehele website is onderhevig aan de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle teksten, grafische elementen, afbeeldingen en inhoud op deze site alsmede de vorm waarin ze worden aangeboden en de manier waarop ze zijn opgebouwd, zijn exclusief eigendom van CSP, tenzij anders vermeld.

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van deze site en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van CSP, is verboden en wordt beschouwd als namaak, die bestraft zal worden volgens artikelen L335-2 en volgende van het Franse Wetboek inzake intellectuele eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze site voor andere doeleinden dan de strikte raadpleging ervan is strik verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSP. Het is bijgevolg verboden voor gebruikers om de inhoud van de site te wijzigen of te reproduceren, met inbegrip van alle teksten, afbeeldingen, grafieken en geluids- of beeldmateriaal dat tot nu toe online stond.

De gebruikers van de site zijn verplicht zich aan de bepalingen uit de Franse Wet inzake informatica, bestanden en vrijheden te houden. Op de schending van die wet staan strafrechtelijke sancties. Gebruikers dienen zich ervan te weerhouden de informatie waartoe zij individueel toegang krijgen te verzamelen of te misbruiken en, in het algemeen, handelingen te verrichten die de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van anderen schade kunnen toebrengen.

Ingebedde (inline) links of andere processen om bepaalde delen van de site te integreren in sites van derden of om naar deze site te verwijzen op sites van derden zijn eveneens verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van CSP.

CSP behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de inhoud van de site te wijzigen of te corrigeren en om de functies van deze site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te verwijderen.

CSP kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen, onderbrekingen of verwijderingen.

 

Links naar websites van derden

Websites waarnaar rechtstreeks of indirect gelinkt wordt vanaf de CSP-website, staan niet onder toezicht van CSP. CSP kan bijgevolg niet aansprakelijk geacht worden voor de informatie die op die websites gepubliceerd wordt.
Links naar websites van derden worden enkel gemakshalve verschaft; CSP staat op geen enkele manier garant voor de inhoud van dergelijke websites.

 

Aansprakelijkheid

CSP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade (in het bijzonder elke vorm van financiële of commerciële schade, verlies van programma's of gegevens) die het gevolg is van het gebruik van zijn website en het gebruik van gegevens en informatie die online geplaatst worden.

 

CSP kan niet aansprakelijk gesteld worden:

  • voor de juistheid, de volledigheid, de conformiteit en de actuele correctheid van de gegevens op deze website;
  • voor schadelijke software of virussen die de IT-apparatuur van de gebruiker schade kunnen toebrengen door de toegang tot, het gebruik van of het browsen op de website of door het downloaden van gegevens (tekst, afbeeldingen, video of geluid);
  • voor het niet beschikbaar zijn van de website;
  • op welke manier dan ook, voor directe, indirecte of toevallige schade die het gevolg is van de toegang tot of het gebruik van deze informatie.

 

CSP kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

Technische informatie


Maken en hosten van de site  DBM – De Bussac Multimédia -
44 avenue des Etats-Unis
63000 Clermont Ferrand France
Tel : +33 4 73 40 65 65
www.debussac.net