• Home
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De raad van bestuur van CSP verbindt zich ertoe om gezonde en duurzame beheerspraktijken toe te passen binnen de onderneming.

Deze hebben tot doel elke werknemer van de onderneming te betrekken bij het voortdurend verbeteren van de verleende diensten en het strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften op de werkplek.

Deze langetermijnvisie is erop gericht iedereen verantwoordelijk te stellen voor zijn daden om zo een toekomstgericht managementsysteem uit te werken.

Elk van deze beginselen past in de vrijwillige actie van de directie van CSP om tot een degelijk bestuur van de onderneming te komen.

Alle doelstellingen die de directie van de onderneming vastlegt, worden aan de klanten en de medewerkers meegedeeld in een verbintenisbrief ondertekend door de Directievoorzitter en de Hoofdfarmaceut.
 


Ondersteuning in de wereld pact van de VERENIGDE NATIES sinds 2011

gloabl_compact_logo.jpeg