• Home
 • Invoerder/uitvoerder

Invoerder/uitvoerder

import export

Aangezien de groei en de ontwikkeling van ondernemingen zich in Europa en op het internationaal vlak afspeelt en omdat klanten en leveranciers zich niet altijd in hetzelfde land bevinden, heeft CSP een aantal jaar geleden een specifieke afdeling opgericht voor import- en exportactiviteiten.

Vanuit zijn ervaring in Frankrijk heeft CSP zich tot doel gesteld een gespecialiseerde en meertalige logistieke organisatie op poten te zetten die over alle grenzen heen werkt.
CSP beheert momenteel de export van uw goederen naar meer dan 100 landen.

De mensen van CSP International nemen deel aan uw projecten en begeleiden u bij het realiseren van die projecten. Of u nu voet aan de grond wilt krijgen op een buitenlandse markt of transportactiviteiten wilt organiseren aan de andere kant van de wereld, ons team zal u bijstaan in al uw ondernemingen.

Onze medewerkers kunnen ook de accreditieven beheren om de koper en de verkoper bij een internationale transactie maximale financiële zekerheid te bieden.

 

CSP, de partner bij uitstek voor al uw projecten :

 

OEA GLOBE AVION CAMION BATEAU.jpg

Ons doel? Onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening bieden.

Om dat doel te bereiken, zetten we alle zeilen bij om u het leven gemakkelijker te maken.

Wij zetten ons op lange termijn in om de goede distributiemethoden toe te passen, wat ons niet enkel het ISO 9 001-certificaat heeft opgeleverd, maar ook een erkenning als geautoriseerde marktdeelnemer op het vlak van veiligheid en beveiliging.

CSP beschikt over erkende douane-entrepots, waardoor we kunnen profiteren van vereenvoudigde en dus snellere administratieve procedures. (Mogelijkheid tot losplaats-afhandeling)

 

Strategische vestigingen voor een uitgebreid netwerk :

CSP was oorspronkelijk gevestigd in Auvergne, maar is sindsdien sterk uitgebreid. In de jaren negentig vestigde de onderneming zich in de nabije omgeving van Parijs, vlakbij de luchthaven Charles de Gaulle, waardoor zij vandaag, indien nodig, gebruik kan maken van multimodale transportnetwerken en uitstekend gelegen is voor import/export.

In 2008 richtte CSP haar BENELUX-tak op om beter te kunnen inspelen op de behoeften van zijn klanten en om zijn positie als Europees bewaarder te versterken.

 

Focus op de veiligheids- en beveiligingscertificering als geautoriseerd marktdeelnemer :

Logo AEO

Deze certificering bewijst dat CSP voldoet aan de communautaire regelgeving :

 • Aan de douanevoorschriften
 • Aan de normen voor het archiveren van publicaties en voor financiële solvabiliteit
 • CSP past adequate veiligheids- en beveiligingsnormen toe

Dit certificaat is een soort kwaliteitslabel voor douane.

 

CSP geniet via dit certificaat onder meer de volgende rechten :

 • De onderneming wordt door de douanediensten op de hoogte gesteld van fysieke veiligheids-/beveiligingscontroles voor de aankomst van de goederen en kan na de goedkeuring door het bureau van binnenkomst de aangifteformaliteiten vervullen of aan een aanvullende controle door het importkantoor onderworpen worden.
 • Minder strikte eisen op het vlak van benodigde gegevens voor de summiere aangifte zoals bepaald in artikel 14 ter, alinea 3 van de uitvoeringsbepalingen van het Franse douanewetboek.
 • Vermindering van het aantal fysieke controles en controles van de documenten.
 • Voorrang bij behandeling in het geval van een controle en mogelijkheid om te vragen dat die controle op een bepaalde plek plaatsvindt.

 

Douaneformaliteiten voor farmaceutische producten

De deskundigheid van CSP op het vlak van import-export en het sluiten van douaneovereenkomsten stelt ons in staat om u de best mogelijke oplossingen te bieden voor het beheer van uw internationale goederenstromen.

 • Rechtstreekse verzending en ontvangst van producten, zonder dat ze vooraf bij een douanekantoor moeten worden aangeboden, wat de goederenstroom versnelt.
 • Grote capaciteit voor opslag van farmaceutische producten in douane-entrepot (in de nabijheid van Roissy en Lyon)
 • Volledige beheersing van de douaneprocedures en farmaceutische procedures: aangifte tot verbruik, beheer van btw, rechten en heffingen, tijdelijke toelating, veredeling, opslag in douane-entrepot, definitieve export...)
 • Douanetoelatingen (erkende exporteur, geautoriseerde marktdeelnemer…)

 

CSP_CONTROLE_DES_DOUANES.jpg