• Home
  • Globale Digitale Oplossing

Globale Digitale Oplossing

Met Digital CSP bieden wij onze klanten ondersteuning bij de uitvoering van hun digitale project op het vlak van gezondheidsproducten. Het opstarten van de logistieke projecten, waarbij nieuwe technologieën binnen de laboratoria worden gebruikt, wordt bemoeilijkt door de complexiteit en de veelzijdigheid van de gegevensuitwisseling tussen de centrale organismen, de verwerkers, de farmaceutische laboratoria en de bedrijven die instaan voor de beveiliging, de bewaring en de certificering van digitale gezondheidsgegevens.
Digital CSP biedt End-to-End diensten aan voor het beheer van de traceerbaarheid en de fysieke en digitale veiligheid van de persoon, de producten en de gegevens.

Naast de aanwerving, de opleiding en de opvolging van zijn medewerkers heeft CSP altijd gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën om de menselijke ingrepen te verlengen. De informatie bij CSP is een fundamenteel element waarop de opslag van elke beweging binnen het magazijn berust. Het versturen van de pakketten en het besturen van de sorteerlijnen hebben het mogelijk gemaakt om een zeer hoog kwaliteitsniveau te halen. Dankzij de komst van digitale oplossingen kunnen we nog een stap verder gaan en openen er zich nieuwe mogelijkheden op het vlak van de traceerbaarheid, de opslag van elke handeling of de automatische en systematische herkenning van pakketten.

Microradiofrequentieantennes kunnen tegelijkertijd “gedrukt” worden samen met traditionele etiketten op de pakketten, of zelfs ingewerkt in de dikte van het karton. Deze toepassingen zorgen ervoor dat de aanwezigheid ervan op een bepaalde plaats in het magazijn gegarandeerd en gecertificeerd kan worden en bieden de gelegenheid om de verplaatsingen of de aanwezigheid van de pakketten op paletten, voor het laden, tijdens het transport, maar ook bij het leveren perfect terug te vinden. Dankzij deze tags kan ook nieuwe informatie worden toegevoegd, zoals het registreren van de temperatuur, het openen van een pakket enz. Deze “intelligente” etiketten kunnen onmiddellijk gelezen en geïdentificeerd worden waar dan ook ter wereld.

De digitalisering verbetert onze activiteiten op het vlak van kwaliteit of in de strijd tegen namaak en opent nieuwe wegen om uiteindelijk een betere service te kunnen bieden aan de gezondheidswerkers en een betere zorg voor de patiënt.Avec Digital CSP, nous apportons à nos clients un accompagnement de la prise en charge de leur projet digital lié aux produits de santé. La complexité et la multiplicité des échanges de données entre les organismes centralisateurs, les façonniers, les laboratoires pharmaceutiques, les organismes de cryptage et d’hébergement et de certification des données numériques de santé rendent difficile la mise en place des projets logistiques intégrant les nouvelles technologies au sein des laboratoires.

 

Solution digitale globale

 

CSP biedt de laboratoria vandaag logistieke ondersteuning op farmaceutisch, commercieel en financieel vlak.

Door de integratie van nieuwe digitale technologieën kunnen bepaalde logistieke processen worden verbeterd en nieuwe diensten ontwikkeld die een toegevoegde waarde hebben voor de laboratoria en hun directe en indirecte klanten.

  • Logistiek voor de professionals (groothandelaars - distributeurs - apotheken)
  • Dienstverlening aan gezondheidswerkers (voorschrijvende geneesheren specialisten - paramedici)
  • Dienstverlening aan patiënten

Het plaatsen van aangepaste elektronische tags op de pakketten of in de dozen met geneesmiddelen, biedt nieuwe mogelijkheden op het vlak van traceerbaarheid, authenticatie, opvolgen op afstand, verzamelen van informatie, verspreiden van gepersonaliseerde gecertificeerde boodschappen en interconnectiviteit met de verbonden toestellen

CSP en zijn partner Digital CSP stellen voor om uw noden op het vlak van veiligheid, authenticatie en opvolging van de producten tot bij de patiënten te analyseren. Wij kunnen u vervolgens een digitale oplossing voorstellen die u in staat zal stellen mee te bouwen aan nieuwe gezondheidsmodellen met een toegevoegde waarde.