• Home
  • Beheer van medische aanbestedingen

Beheer van medische aanbestedingen

Marché hospitalier

Onze afdeling gewijd aan het beheer van ziekenhuiscontracten verzorgt voor rekening van de klanten een scherpe follow-up van de documenten en overige publicaties die verschijnen in Europees Frankrijk en in de Overzeese departementen en grondgebieden. 

Zodra de zoektocht naar bekendmakingen van openbare aanbestedingen gefinaliseerd is (BOAMP, JOUE, …) downloadt ons team het consultatiedossier, gaat over tot het selecteren van de moleculen op basis van de door de klant aangeleverde inlichtingen die overeenkomen met hun producten portfolio. 

CSP biedt een ware service op het vlak van beheer van contracten bij de laboratoria die om deze dienstverlening verzoeken. Wij analyseren het bestek en stellen de offerte op volgens de instructies gegeven door de opdracht gevende laboratoria. 

Het commerciële beleid wordt door het laboratorium bepaald: toe te passen prijzen, minimale bestelvolume, transportkosten, bij te voegen attesten… 

Wij leveren alle geactualiseerde en verplichte stukken aan. 
 

Dematerialiseren van de procedures

dematerialisation des procedures

Sinds het prille begin heeft CSP altijd zijn best gedaan om zijn klanten de meest innoverende technologieën aan te bieden. Het Wetboek van Openbare Orders legt de verplichting op om te voldoen aan de geformaliseerde procedures via elektronische weg. 

Dit is de reden waarom CSP, in het kader van zijn ecologische verbintenis (normen ISO 14 001, 45 001) en ter gelegenheid van de rondetafelconferenties georganiseerd met de belangrijkste figuren van de markt, de beslissing genomen heeft om de technische middelen die nodig zijn voor deze technologische transitie, ter beschikking van zijn klanten te stellen. CSP staat u aldus bij als u wenst te reageren op contracten via elektronische weg en ook bij het verkrijgen van beveiligde digitale certificaten. 
 

Raadpleging en follow-up van de contracten online

CSP kan aan de laboratoria-opdrachtgevers een portal ter beschikking stellen die gewijd is aan het beheer online van de contracten via een beveiligde aansluiting. 

Dit portal biedt, onder andere, de mogelijkheid om de contracten stuk-voor-stuk te beheren en om de administratieve dossiers op de voet te volgen (behaalde contracten, verloren contracten, contracten in behandeling, contracten in afwachting van bekendmaking, …). 
 

April 2019: Jaar 1 van het Wetboek van Openbare Orders 

Ontstaan naar aanleiding van de Beschikking nr. 2018-1074van 26/11/2018 en de Verordening nr.2018-1075 van3 december 2018.

ContactpersoonBeheer van medische aanbestedingen