• Home
  • Traceerbaarheid van farmaceutische producten

Traceerbaarheid van farmaceutische producten

Traceerbaarheid van farmaceutische producten

Bij CSP zijn alle diensten en instrumenten onderling verbonden via het informatiesysteem, waardoor producten optimaal traceerbaar zijn.

 

De toegepaste technische maatregelen

Zodra een product het entrepot binnenkomt, wordt het geneesmiddel geregistreerd en gecontroleerd.

Vervolgens wordt het geïdentificeerd in het informatiesysteem (partijnummer, vervaldatum, informatie over de hantering van het product, plaatsing in de opslagruimte...).

Al die informatie kan rechtstreeks geraadpleegd worden door de verschillende operatoren bij CSP dankzij de optische leestechnologieën: datamatrix, streepjescodes en gebruik van radiofrequenties. Alle productbewegingen kunnen zo getraceerd worden binnen het entrepot.

Bij de voorbereidingslijnen en -werkplaatsen worden de producten systematisch gewogen en controleert een IT-algoritme of het gewicht van het pakket overeenstemt met het verwachte gewicht. In alle vastgestelde gevallen van non-conformiteit wordt het pakket ter controle doorgestuurd naar een daartoe bestemde controlepost.

Elke productbeweging wordt geregistreerd en opgenomen in een productoverzicht. Zo worden ook onze operators kenbaar gemaakt en worden al hun acties opgeslagen.

De producten die worden opgeslagen onder geregelde temperatuur worden grondig gevolgd en CSP verzamelt de nodige gegevens (voor en tijdens het transport van het product) om na te gaan of de goede distributie- en fabricagemethoden werden nageleefd en de koelketen gerespecteerd werd.

 

Beheer van de kwaliteitsprocessen

De klantenservice van CSP kan alle informatie opvragen om onregelmatigheden in de distributieketen op te sporen (intern + vervoerders). Elk gebrek of elk geval van non-conformiteit wordt gemeld.

CSP verbindt zich ertoe de criteria voor de ISO 9001:2008-certificering na te leven zodat het over een erkend kwaliteitsstelsel beschikt en tevredenheid bij de klant kan garanderen.

 

Transparante informatie in realtime voor onze klanten, via extranetverbinding

CSP beschikt over een organisatie die gebaseerd is op transparantie en het terugkoppelen van informatie. CSP beperkt zich niet tot het ontwikkelen van verschillende interfaces tussen een laboratorium en zijn bewaarder, maar biedt ook beveiligde toegang tot zijn toepassing in realtime aan (ERP en WMS). Dankzij het extranet kan een laboratorium dat zijn dienst voor klantenrelaties intern wil verzekeren met deze gebruiksvriendelijke oplossing onmiddellijk nauwkeurige informatie verschaffen aan zijn klanten. Het laboratorium kan samen met CSP ook snel beslissingen nemen in een bepaalde situatie, aangezien CSP en het laboratorium dezelfde database tegelijkertijd kunnen raadplegen.

Dit instrument is ook bijzonder nuttig voor audits en financiële SOX-controles waarvoor de bestelbon, het verzendbericht en het leveringsbewijs (ontvangstbewijs ondertekend door de klant voor wie de producten bestemd zijn) samen moeten worden voorgelegd.