• Home
  • Ontvangst / contrôle

Ontvangst / contrôle

Opslagplaatsen zijn vaak de laatste tussenstations voor de commercialisering van de producten.

De ontvangst van de goederen is hierbij een ultieme controle vooraleer deze verkocht worden:

  • Controle van de temperatuur
  • Monsterneming
  • Controle van de genomen monsters (aanduidingen op de verpakking, bijsluiters, etc.)
  • Controle van de leesbaarheid van de datamatrixcodes


De farmaceutische opslagplaatsen van CSP zijn voorzien van specifieke kaaien en poorten (SAS) om de bewaaromstandigheden bij de ontvangst te garanderen (kamertemperatuur, positieve of negatieve koude).

reception

De ontvangst van de producten kan eveneens in het magazijn onder douane plaatsvinden. Dit kan zelfs onder farmaceutische quarantaine gebeuren. De ontvangst kan dan opgeschort worden met een tijdelijke logistieke blokkade. CSP is zodanig georganiseerd dat er tegelijkertijd bijzondere regelingen aangewend kunnen worden zowel bij de ontvangst als bij de opslag. Deze regelingen hebben betrekking op redenen voor verplaatsing, waardoor de verzoeken van de farmaceutische laboratoria kunnen worden ingewilligd.

CSP beschikt over een dienst kwaliteitscontrole om op vraag van laboratoria de nodig verificaties te kunnen uitvoeren. Hiervoor kunnen ook specifieke voorschriften worden opgesteld met de bijpassende documentatie.

Het gebruik van Digital maakt het eveneens mogelijk om op verzoek de elektronische tags te linken aan de paletten, waardoor bijvoorbeeld de meest gevoelige producten constant geïdentificeerd kunnen worden, waar ze ook staan.

De ontvangst van de goederen blijft een cruciale stap in het distributiekanaal, hier wordt beslist of de distributie voortgezet of onderbroken wordt.