• Home
 • Controlelaboratorium

Controlelaboratorium

Laboratoire de controle

Het controlelaboratorium van CSP beschikt over het statuut van farmaceutische inrichting voor de fabricage- en importactiviteiten voor producten voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Bovendien is het laboratorium ISO 9001-gecertificeerd.

Het controlelaboratorium bestaat voornamelijk uit een sterk technisch team, dat al van meet af aan op de hoogte is van alle processen in de gezondheidszorg dankzij farmaceutische begeleiding en een perfecte kennis van de referentiematerialen (GMP, Volksgezondheidswetboek…).

Ons instrumentenbestand is in overeenstemming met de goede fabricagemethoden en kan aangepast worden aan alle eisen uit de industrie. Het omvat onder meer: 8 HPLC (Detector Uv and RID), 2 GPC (inclusief head space), spectrofotometers (IR, UV, VIS), een oplosbad, een ruimte onder gecontroleerde atmosfeer van klasse D, microbiologische veiligheidpost, Karl Fisher, disintegration testeur, hardness tester.

 

controle1

 

Belangrijkste fysisch-chemische controles :

 • Transfer van analysemethodes
 • Controle volgens punten 3.2 P 5.1 en 3.2 P 5.2 van de vergunning voor het in de handel brengen met het oog op het vrijgeven van partijen farmaceutische specialiteiten die van buiten de EU zijn ingevoerd.
 • Oplossingsproef
 • Desintegratie van tabletten, gelatinecapsules, zetpillen en vaginale zetpillen
 • Watergehalte
 • Farmaceutische tests
 • Volledige monografie volgens de Europese Farmacopee

controle2

 

Belangrijkste microbiologische controles :

 • Validering van de microbiologische controlemethoden
 • Microbiologische controle van niet-steriele producten PE.2.6.12 en 2.6.13
 • Titratie van antibiotica
 • Evaluatie van de antimicrobiële bewaring
 • Microbiologische controle van cosmetische producten volgens AFNOR-normen (telling en onderzoek van specifieke kiemen)