• Home
  • Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling

Als beschaafde onderneming met respect voor het milieu heeft CSP reeds in 2004 een milieubeleid uitgewerkt.

CSP voert in principe geen verontreinigende activiteiten uit, maar aangezien zij een onderneming is die actief is in de gezondheidssector, behoort zij alles in het werk te stellen om de negatieve gevolgen van haar activiteiten op het milieu op te sporen en tot een minimum te beperken.

 

Dat beleid is concreet vastgelegd in de volgende milieudoelstellingen

  • beperking van het energieverbruik
  • preventie van lucht-, water- en bodemverontreiniging, verstoringen van het uitzicht en geluidhinder
  • beperking van de afvalproductie.

De inzet van CSP voor het milieu is sinds januari 2008 erkend met een ISO 14001 certificaat voor alle vestigingen van de bewaarder.

 

Het goede voorbeeld geven om samen vooruitgang te boeken

CSP zet zich al enkele jaren in voor het dematerialiseren van de procedures. Dat gebeurt intern door de werknemers bewust te maken van het belang van verstandig omspringen met het afdrukken van documenten en een krachtig elektronisch berichtensysteem te installeren om het gebruik van papier tot een minimum te beperken, maar ook extern, doordat CSP steeds probeert om innovatieve oplossingen aan te bieden aan zijn klanten, die aangepast zijn aan de problemen op de markt, zoals het gedematerialiseerd beheer van aanbestedingen of het ontwikkelen van een elektronische facturatiedienst...

In 2010 werd bijvoorbeeld 85% van het afval dat in de maatschappelijk zetel geproduceerd werd, gerecycled.

Dit beleid wordt natuurlijk gevolgd en bijgesteld via flash-beoordelingen en feedback van externe leveranciers, waardoor we de getroffen maatregelen kunnen verbeteren en de lijst met goede milieupraktijken kunnen aanvullen.

 

Verantwoord omgaan met het milieu betekent eerst en vooral dat we het milieu moeten beschermen

CSP voert regelmatig metingen uit voor de verschillende gevolgen voor en de mogelijke verontreiniging van het milieu veroorzaakt door zijn activiteiten op verschillende niveaus:

Geluidscontroles om hinder veroorzaakt door de activiteiten van de onderneming, zoals het geluid van de koelgroepen, te voorkomen.

 

Inzetten op de toekomst en onze instrumenten en technieken daaraan aanpassen

Dankzij de follow-up van de milieucampagne van CSP hebben we bepaalde machines kunnen vervangen en een energiezuiniger park kunnen installeren, waardoor we de kwaliteit van de algemene dienstverlening van de onderneming hebben kunnen verbeteren.

 

CSP innoveert en test in bepaalde vestigingen alternatieve technieken

  • voor koeling, zoals free cooling, het gebruik van groendaken of de installatie van systemen voor de aansturing in realtime van de klimaatregeling en de verwarming van de administratieve ruimtes, de opslagplaatsen en de koelcellen, waarmee we het energieverbruik van elke afzonderlijke zone kunnen optimaliseren.
  • voor energieproductie dankzij het gebruik van zonnepanelen

CSP verbindt zich er ook toe het gebruik van koeltransport tussen +2°C en +8°C te bevorderen, waardoor het afval dat geproduceerd wordt bij het gebruik van isothermische boxen en koelpacks beperkt kan worden om zo onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.