• Home
  • Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

Productveiligheid

CSP moet, als farmaceutisch bewaarder, toezien op de integriteit van de producten die aan de onderneming worden toevertrouwd.


Temperatuurregeling

Alle lokalen van CSP voldoen aan de geldende normen en zijn uitgerust met apparaten voor de temperatuurregeling. Als wordt vastgesteld dat de temperatuur niet conform is, wordt de verantwoordelijke van de dienst metrologie-validatie van de geautomatiseerde diensten automatisch op de hoogte gesteld via het geïnformatiseerde alarmsysteem, zodat hij zo snel mogelijk kan optreden. (Dit systeem wordt zowel gebruikt voor de koelcellen als voor de ruimten met een temperatuur van 15-25°C).


Controle van de luchtkwaliteit

De entrepots zijn eveneens uitgerust met een luchtzuiveringsinstallatie en antistofbekleding om het risico op besmetting met deeltjes van buitenaf tot een minimum te beperken.


Brandpreventie-instrumenten

Al onze ruimten zijn uitgerust met een brandbewakingssysteem op afstand en beschikken over ESFR-sprinklers.


Toegangscontrole

P1180418.JPG

Al onze entrepots bevinden zich op afgesloten terreinen die bewaakt worden of onder videotoezicht staan. Ze zijn allemaal uitgerust met videobewaking tegen inbraken.

De toegang tot de ruimten wordt verschaft via een systeem voor de toegangscontrole met badges die beheerd worden in een informaticasysteem. Elke werknemer krijgt andere toegangsrechten op basis van zijn verantwoordelijkheden en de zones waarin hij zich mag begeven.


Veiligheid van personen

 

CSP - SGS_ISO_45001_TCS_HR - 3X3-120.jpg

Het systeem betreffende  het beheer van gezondheid en veiligheid op de werkplek te CSP is sinds December 2012 gecertificeerd volgens ISO 45001. Deze certificering toont op lange termijn de  inzet aan van CSP op het niveau van preventie van beroepsrisico's. 


Onze doelstellingen zijn

  • De risico’s intern /extern te CSP van ieder persoon op het werk te elimineren en/of te minimaliseren  zowel voor gezondheid als veiligheid gelinkt aan zijn verschillende activiteiten.
  • Te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk.
  • Te voorzien en reageren op potentiële noodsituaties.