• Home
  • Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Bij CSP weten we hoe belangrijk uw producten zijn voor de volksgezondheid, en wij zetten ons daarom in om u een hoogwaardige dienstverlening te bieden die gebaseerd is op de naleving van de hoogste normen en die mogelijk gemaakt wordt door een IT-systeem.

 

Onze methode?

Zodra onze medewerkers in dienst treden, krijgen zij een opleiding over de goede fabricagemethoden en goede distributiemethoden en worden zij op de hoogte gebracht van uw specifieke eisen op het vlak van kwaliteit om de processen nog beter te laten verlopen.

Al onze diensten worden regelmatig gecontroleerd door externe leveranciers, en dankzij onze interne indicatoren kunnen we erop toezien dat de kwaliteit van onze dienstverlening altijd zo hoog mogelijk is.

Onze dienst voor kwaliteit neemt, in samenspraak met de verantwoordelijke van de vestiging, onmiddellijk de nodige preventieve of correctieve maatregelen om u een optimale dienstverlening te garanderen.

CONTROLE PREPARATION - P1170772 - copie_0.jpg

De aansturingsinstrumenten die bij onze activiteiten gebruikt worden, maken het mogelijk om de processen te volgen en te controleren om een zo hoog mogelijk prestatieniveau te halen.

Om de klant een zo volledig mogelijke dienstverlening te bieden, beschikt CSP over een eigen controlelaboratorium dat de belangrijkste fysisch-chemische en microbiologische analyses kan uitvoeren om na te gaan of producten conform zijn aan hun dossier voor de vergunning voor het in de handel brengen.


Een slim systeem, gekoppeld aan hoogtechnologische instrumenten :

Ons IT-team heeft een softwareomgeving ontwikkeld die de uitwisselingen tussen onze diensten vlotter laat verlopen. Deze technologische vooruitgang stelt ons in staat om de meest geavanceerde beheersinstrumenten te gebruiken bij onze productverwerkingsprocessen.

Dit instrument wordt voortdurend verder ontwikkeld en wordt momenteel beheerd door de dienst metrologie en systeemvalidatie. Op die manier kunnen we onmiddellijk optreden wanneer er een afwijking van de kwaliteitsnormen wordt gemeten. De kwaliteitsnormen die wij hanteren zijn overigens strenger dan de geldende normen, vooral op het vlak van het respecteren van de koelketen: al onze lokalen en de voertuigen van onze leveranciers zijn uitgerust met temperatuursondes waarmee we in realtime informatie kunnen krijgen over de temperatuur.

Onze entrepots en lijnen voor de voorbereiding van standaardpakketten en voor picking maken momenteel al gebruik van de meest vernieuwende technologieën voor het beheer van stockbewegingen (slimme etiketten, radiofrequentie-identificatie, datamatrix...), waarbij ervoor gezorgd wordt dat de FEFO (First Expired, First Out)- en FIFO (First In First Out)-voorschriften strikt worden nageleefd.

 

Inpakken en wegwezen :

CONTROL PONDERAL - P1180464M_2.jpg

Omdat geen enkel systeem perfect is en voorkomen beter is dan genezen, heeft CSP in zijn voorbereidingslijnen mechanismen voor gewichtscontrole ingebouwd om ervoor te zorgen dat er geen pakketten bij ons vertrekken waarvan het werkelijke gewicht niet overeenstemt met het verwachte gewicht. In alle vastgestelde gevallen van non-conformiteit wordt het pakket ter controle doorgestuurd naar een daartoe bestemde controlepost.


Een maximale traceerbaarheid :

COLIS CHAINE - AU1A0663-R  - copie_1.jpg

CSP staat in voor de volledige follow-up van de verwerking van de producten die aan de onderneming worden toevertrouwd, vanaf de aankomst van de producten bij CSP tot de levering bij de klant voor wie de producten bestemd zijn. Elke bewerking die een product ondergaat, wordt opgenomen in een overzicht dat geraadpleegd kan worden door onze klantenservice.


Een toegewijde en bereikbare klantenservice :

Het is voor ons een erezaak om alle oproepen en verzoeken zo snel mogelijk te behandelen. Daartoe hebben we besloten om u een "one to one"-klantenservice aan te bieden. Het principe is eenvoudig: uw dossier wordt behandeld door één specifieke medewerker, die steeds klaarstaat voor uw laboratorium.

 

Een voortdurende dienstverlening :

CSP beschikt al lange tijd over een spoedloket dat het hele jaar door 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is, zodat u dringende bestellingen altijd zo snel mogelijk kunt plaatsen.

Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, heeft CSP een doeltreffend plan opgesteld voor de overname van activiteiten, dat onder meer voorziet in de mobilisering van onze verschillende entrepots of het gebruik van cross-docking, opdat geen enkel voorval de bevoorrading van de klanten voor wie de producten bestemd zijn, kan onderbreken.

 

Terugroepen van partijen

CSP heeft in zijn hoedanigheid van farmaceutisch bewaarder plannen uitgewerkt voor het snel en transparant terugroepen van partijen geneesmiddelen voor alle actoren op het vlak van volksgezondheid, in opdracht van laboratoria die klant zijn bij CSP.

 

 

INTRAQUAL - copie_0.jpg

 

Alle werknemers van CSP kunnen de instructies en werkwijzen inkijken in het Handboek Kwaliteit en Milieu en in de digitale Intraqual-bibliotheek op het netwerk.


CSP biedt een wachtdienst aan die 24 uur per dag beschikbaar is, waardoor ook de meest veeleisende laboratoria kunnen rekenen op een snel en gecoördineerd optreden.